Cacbon vô định hình được điều chế từ than gỗ hay gáo dừa có tên là than hoạt

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cacbon vô định hình được điều chế từ than gỗ hay gáo dừa có tên là than hoạt tính. Tính chất nào của than hoạt tính giúp con người chế tạo các thiết bị phòng độc, lọc nước ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cacbon vô định hình được điều chế từ than gỗ hay gáo dừa có tên là than hoạt tính. Than hoạt tính có khả năng hấp phụ cao giúp con người chế tạo các thiết bị phòng độc, lọc nước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X