Các ý chính của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm là gì?

11/11/2020 451

Câu Hỏi:
Các ý chính của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X