Các tuyến trong viêm dạ dày mạn tính không có đặc điểm nào sau đây:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Các tuyến trong viêm dạ dày mạn tính không có đặc điểm nào sau đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm luật - môn khác học mới nhất

X