Các số oxi hoá đặc trưng của crom là

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các số oxi hoá đặc trưng của crom là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các số oxi hoá đặc trưng của crom là +2, +3, +6

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X