Các nước đang phát triển nên sử dụng chế độ tỉ giá:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các nước đang phát triển nên sử dụng chế độ tỉ giá:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các nước đang phát triển thường có

Các nước đang phát triển thường có nợ nước ngoài nhiều.
Đặc điểm chung của nhóm các nước đang phát triển là: GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. Ở nước đang phát triển, ngoại trừ nhóm các nước công nghiệp mới đạt đến được mức khá hoặc cao, phần lớn còn lại có thu nhập bình quân đầu người và chỉ số phát triển con người chỉ ở mức trung bình. Các quốc gia có sự tiến bộ vượt trội so với các nước đang phát triển nhưng chưa đạt tới trình độ của các nước phát triển được đưa vào nhóm nước mới công nghiệp hóa.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các nước đang phát triển đã nhanh chóng nắm bắt được cơ hội nào dưới đây nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội?

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các nước đang phát triển đã nhanh chóng nắm bắt được cơ hội nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đó là đón đầu được công nghệ hiện đại và áp dụng vào sản xuất.

Để có được sức cạnh tranh kinh tế mạnh, các nước đang phát triển đã tiến hành

Để có được sức cạnh tranh kinh tế mạnh, các nước đang phát triển đã tiến hành phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Giải thích
Muốn có sức cạnh tranh kinh tế, các quốc gia phải xây dựng được tiềm lực kinh tế trong nước lớn mạnh, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. Đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa, khoa học công nghệ có tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn (công nghiệp hiện đại) sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao và năng suất lao động lớn.

Xu thế toàn cầu hóa đặt ra cho các nước đang phát triển nhiều thách thức, chủ yếu là do các nước này

Xu thế toàn cầu hóa đặt ra cho các nước đang phát triển nhiều thách thức, chủ yếu là do các nước này có trình độ sản xuất thấp.

Để khắc phục hiện tượng giá cánh kéo, các nước đang phát triển có thể sử dụng biện pháp nào?

Cải biến cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế tạo

Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội các nước đang phát triển đã tiến hành

Đón đầu được công nghệ hiện đại và áp dụng vào sản xuất.

đề trắc nghiệm kinh tế- thương mại học mới nhất

X