Các nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến việc chọn địa điểm ngoại trừ:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Các nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến việc chọn địa điểm ngoại trừ:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X