các nhà máy nhiệt điện chạy dầu ở nước ta phân bố chủ yếu ở

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

các nhà máy nhiệt điện chạy dầu ở nước ta phân bố chủ yếu ở

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

các nhà máy nhiệt điện chạy dầu ở nước ta phân bố chủ yếu ở các khu tập trung công nghiệp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X