Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là cơ khí, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X