Các luận điểm nào phù hợp với nội dung đề bài?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Đọc đề bài và trả lời câu hỏi:

Một số bạn trẻ hiện nay cho rằng: Chỉ có tiền tài và địa vị mới có được hạnh phúc. Nêu ý kiến của anh/chị về quan niệm này.
Các luận điểm nào phù hợp với nội dung đề bài?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X