Các hoạt động công nghiệp tập trung thường gắn liền với

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các hoạt động công nghiệp tập trung thường gắn liền với

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các hoạt động công nghiệp tập trung thường gắn liền với tài nguyên thiên nhiên.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X