Các hình thức biểu hiện thực tiễn là gì?

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Các hình thức biểu hiện thực tiễn là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các hình thức biểu hiện thực tiễn là:

+ Hoạt động sản xuất vật chất
+ Hoạt động chính trị – xã hội
+ Hoạt động thực nghiệm khoa học

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X