Các công việc cần làm để giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ cần phải suy nghĩ trả

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các công việc cần làm để giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ cần phải suy nghĩ trả lời câu hỏi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các công việc cần làm để giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ cần phải suy nghĩ trả lời câu hỏi:
+ Cần có nếp sống, nếp sinh hoạt như thế nào?
+ Cần làm những công việc gì?
+ Vì sao phải dọn dẹp nhà ở thường xuyên? - SGK trang 41

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 6 mới nhất

X