Các công cụ tài chính phái sinh bao gồm 4 công cụ chính là:

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Các công cụ tài chính phái sinh bao gồm 4 công cụ chính là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các công cụ tài chính phái sinh bao gồm 4 công cụ chính là: Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các công cụ tài chính bao gồm:

Các công cụ tài chính bao gồm: Các loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.

Hiệu suất sử dụng vốn cố định là chỉ tiêu phản ánh:

Hiệu suất sử dụng vốn cố định là chỉ tiêu phản ánh1 đồng vốn cố định bình quân trong kỳ có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu (trước thuế) trong kỳ.

Các công cụ tài chính nào dưới đây không là chứng khoán:

Thương phiếu không phải là chứng khoán.

Các hoạt động giao dịch theo kỳ hạn đối với các công cụ tài chính sẽ có tác dụng:

Các hoạt động giao dịch theo kỳ hạn đối với các công cụ tài chính sẽ có tác dụng: Giảm thiểu rủi ro cho các công cụ tài chính.

Các công cụ tài chính bao gồm:

Các loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.

Các công cụ tài chính phái sinh bao gồm 4 công cụ chính là:

Các công cụ tài chính phái sinh bao gồm 4 công cụ chính là: Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi.

Các hoạt động giao dịch theo kỳ hạn đối với các công cụ tài chính sẽ có tác dụng:

Các hoạt động giao dịch theo kỳ hạn đối với các công cụ tài chính sẽ có tác dụng: Giảm thiểu rủi ro cho các công cụ tài chính.

đề trắc nghiệm tài chính- ngân hàng học mới nhất

X