Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân đó là?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân đó là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X