Các cây công ngiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các cây công ngiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các cây công ngiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là Mía, lạc , đậu tương

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X