các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tê cao của nước ta là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tê cao của nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tê cao của nước ta là Cà phê, điều, chè

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X