Các bước đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện là

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 11/04/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các bước đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các bước đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện là đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện, nối mạch điện thực hành và đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X