Các bước để xây dựng CSDL:

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 22/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các bước để xây dựng CSDL:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các bước để xây dựng CSDL là khảo sát, thiết kế, kiểm thử.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Truy vấn cơ sở dữ liệu là một yêu cầu cụ thể mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng để truy xuất và định vị dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. Điều quan trọng là truy vấn cơ sở dữ liệu không chỉ mô tả các dữ liệu cần thiết mà còn đặt các tiêu chí để xác định các thông tin cụ thể cần thu thập. Thông...

“An toàn” dữ liệu có nghĩa là cơ sở dữ liệu....

Cần phải được bảo vệ chống truy nhập trái phép.

Một số biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu :

Nhận diện người sử dụng, bảo vệ mức vật lý, kiểm tra truy nhập....

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X