Các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng? 1. Tăng cường độ và

27/11/2020 300

Câu Hỏi:
Các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng?
1. Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.
2. Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước hợp lí.
3. Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp.
4. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng dược tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.
5. Điểu khiển nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp. 6. Điều khiển thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng là: 1,2,3,4
Ý 5,6 sai : thời gian hoạt động và nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp phụ thuộc tùy loài, không điều chỉnh được

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X