Cả 2 câu trong đoạn văn trên đều chứa cả yếu tố kể, tả và biểu cảm.

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cả 2 câu trong đoạn văn trên đều chứa cả yếu tố kể, tả và biểu cảm.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X