Bước vào thế kỷ XXI, xu thế chung của thế giới hiện nay là:

Xuất bản: 07/04/2023 - Cập nhật: 07/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Bước vào thế kỷ XXI, xu thế chung của thế giới hiện nay là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bước vào thế kỷ XXI, xu thế chung của thế giới hiện nay là hoà bình, ổn định cùng hợp tác phát triển.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X