Bước thứ 3 của mô hình toán về sắp xếp mặt bằng tối ưu là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Bước thứ 3 của mô hình toán về sắp xếp mặt bằng tối ưu là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X