Bốn câu đầu và bốn câu sau trong bài Thu hứng có quan hệ với nhau như thế nào?

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Bốn câu đầu và bốn câu sau trong bài Thu hứng có quan hệ với nhau như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bốn câu đầu và bốn câu sau trong bài Thu hứng có quan hệ: Bốn câu đầu tả cảnh thu, bốn câu sau tả tình thu.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X