Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng có u = 3. Xác định góc côn chia của bánh chủ

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng có u = 3. Xác định góc côn chia của bánh chủ động?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

\(u = 1/tg{\delta _1} \Rightarrow {\delta _1}\)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X