Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng có góc côn chia trên bánh chủ động δ1 = 20°.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bộ truyền bánh răng côn răng thẳng có góc côn chia trên bánh chủ động δ1 = 20°. Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng trụ tương đương là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

\({u_v} = {u^2}\)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X