Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số hoạt động kinh tế?

Xuất bản: 13/10/2020 - Cập nhật: 13/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số hoạt động kinh tế?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm là bộ phận dân số thuộc nhóm dân số hoạt động kinh tế.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X