Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào?

11/11/2020 476

Câu Hỏi:
Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X