Bộ luật được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông có tên gọi là gì?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Bộ luật được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông có tên gọi là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thời vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức). Đến thế kỉ XVII-XVIII, bộ Quốc triều hình luật được bổ sung, sửa đổi ít nhiều và được ban hành với tên gọi là Lê triều hình luật

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X