Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 1: Chuyển động cơ học

Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 1 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 Vật lý lớp 8 chuyển động cơ học có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng khi nói về chuyển động cơ học?
Câu 2. Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?
Câu 3. Quỹ đạo chuyển động của một vật là
Câu 4. Mặt Trời mọc đằng đông, lặn đằng Tây. Trong hiện tượng này:
Câu 5. Chuyển động của đầu van xe đạp so với vật mốc là trục bánh xe khi xe chuyển động thẳng trên đường là chuyển động
Câu 6. Trời lặng gió, nhìn qua cửa xe (khi xe đứng yên) ta thấy các giọt mưa rơi theo đường thẳng đứng. Nếu xe chuyển động về phía trước thì người ngồi trên xe sẽ thấy các giọt mưa:
Câu 7. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:
Câu 8. Các chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động cơ học?
Câu 9. Hành khách trên tàu A thấy tàu B đang chuyển động về phía trước. Còn hành khách trên tàu B lại thấy tàu C cũng đang chuyển động về phía trước. Vậy hành khách trên tàu A sẽ thấy tàu C
Câu 10. Một ô tô chở khách chạy trên đường, người phụ lái đi soát vé của hành khách trên xe. Nếu chọn người lái xe làm vật mốc thì trường hợp nào dưới đây đúng?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 8 bài 1: Chuyển động cơ học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2CCâu 7B
Câu 3ACâu 8C
Câu 4ACâu 9C
Câu 5BCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X