Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 3 gồm câu hỏi về ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng có đáp án giúp các em ôn tập tốt kiến thức cần ghi nhớ

Câu 1. Chọn một phát biểu sai khi nói về hiện tượng Nguyệt thực
Câu 2. Khi đứng ở vị trị bóng tối hay bóng nửa tối ta mới quan sát được hiện tượng Nhật thực toàn phần. Vì sao lại khẳng định như vậy?
Câu 3. Bóng tối nằm ở phía sau vật cản... ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
Câu 4. Chọn phát biểu đúng: Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản
Câu 5. Hiện tượng nào xảy ra khi Mặt Trăng bị trái đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.
Câu 6. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực?
Câu 7. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?
Câu 8. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?
Câu 9. Ta quan sát thấy gì khi nơi ta đứng trên mặt đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng?
Câu 10. Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn?

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 3: Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6B
Câu 2BCâu 7B
Câu 3BCâu 8C
Câu 4ACâu 9D
Câu 5BCâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X