Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1: Đo độ dài

Trắc nghiệm bài Đo độ dài - Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 Vật lý 6 với nội dung về Đo độ dài giúp bạn nắm vững kiến thức.

Câu 1. Chọn phương án sai
Người ta thường sử dụng đơn vị đo độ dài là
Câu 2. Giới hạn đo của thước là
Câu 3. Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?
Câu 4. Đơn vị đo độ dài hợp pháp thường dùng ở nước ta là
Câu 5. Độ chia nhỏ nhất của một thước là:
Câu 6. Cho biết thước ở hình bên có giới hạn đo là 8 cm.

img
Hãy xác định độ chia nhỏ nhất của thước.
Câu 7. Trên một cái thước có số đo lớn nhất là 30, số nhỏ nhất là 0, đơn vị là cm. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia làm 10 khoảng bằng nhau. Vậy GHĐ và ĐCNN của thước là:
Câu 8. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình
img
Câu 9. Để đo khoảng cách từ Trái Đất lên Mặt Trời người ta dùng đơn vị:
Câu 10. Thuật ngữ “Tivi 21 inches” để chỉ:

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 1: Đo độ dài

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6B
Câu 2ACâu 7B
Câu 3DCâu 8D
Câu 4ACâu 9B
Câu 5BCâu 10B

Dương (Tổng hợp)

Các đề khác

X