Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 14 Dòng điện trong chất điện phân

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 bài 14 - Trắc nghiệm Dòng điện trong chất điện phân có đáp án

Câu 1. Hạt mang tải điện trong chất điện phân là:

A. Ion dương và ion âm.

B. Electron và ion dương.

C. Electron.

D. Electron, ion dương và ion âm.

Câu 2. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là:

A. Dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường

B. Dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường

C. Dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường

D. Dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau

Câu 3. Trong các dung dịch điện phân, các ion mang điện tích âm là:

A. Gốc axit và ion kim loại

B. Gốc axit và gốc bazơ

C. Ion kim loại và bazơ

D. Chỉ có gốc bazơ

Câu 4. Chọn phát biểu đúng?

A. Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi điện phân một dung dịch axít mà anốt làm bằng chì.

B. Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi điện phân một dung dịch bazơ mà anốt làm bằng chì

C. Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi điện phân một dung dịch muối kim loại mà anốt làm bằng chất khác kim loại ấy

D. Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi điện phân một dung dịch muối kim loại mà anốt làm bằng chính kim loại ấy

Câu 5. Bản chất của hiện tượng dương cực tan là:

A. Cực dương của bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy

B. Cực dương của bình điện phân bị mài mòn cơ học

C. Cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch

D. Cực dương của bình điện phân bị bay hơi

Câu 6. Hiện tượng điện phân không ứng dụng để:

A. Điều chế Clo

B. Mạ điện

C. Sơn tĩnh điện

D. Luyện nhôm

Câu 7. Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fa-ra-đây?

A. ${m}={F}\dfrac{A}{n}It$

B. ${m}={D}.{V}$

C. ${I}=\dfrac{m.F.n}{t.A}$

D. ${t}=\dfrac{m.n}{AIF}$

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi hoà tan axit, bazơ hặc muối vào trong nước, tất cả các phân tử của chúng đều bị phân li thành các iôn

B. Số cặp iôn được tạo thành trong dung dịch điện phân không thay đổi theo nhiệt độ

C. Bất kỳ bình điện phân nào cũng có suất phản điện

D. Khi có hiện tượng cực dương tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật ôm

Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng khi khi nói về cách mạ một huy chương bạc:

A. Dùng muối AgNO3

B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt

C. Dùng anốt bằng bạc

D. Dùng huy chương làm catốt

Câu 18. Trong hiện tượng nhiệt điện có quá trình chuyển hóa:

A. Điện năng thành nhiệt năng.

B. Nhiệt năng thành điện năng.

C. Cơ năng thành điện năng.

D. Hóa năng thành điện năng.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 14 Dòng điện trong chất điện phân

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 10A
Câu 2DCâu 11A
Câu 3BCâu 12C
Câu 4DCâu 13C
Câu 5CCâu 14D
Câu 6CCâu 15B
Câu 7CCâu 16C
Câu 8DCâu 17B
Câu 9BCâu 18B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X