Trắc nghiệm vật lý 10 chương 4: Các định luật bảo toàn

Ôn tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 4 có đáp án: Các định luật bảo toàn

Câu 1. Đơn vị động lượng tương đương với đơn vị

A. N.s

B. N/s

C. kg.${m}{/}{s}^{2}$

D. kg.${m}_{2}{/}{s}$

Câu 6. Lực nào sau đây không phải lực thế?

A. Lực ma sát

B. Trọng lực

C. Lực đàn hồi

D. Lực hấp dẫn

Câu 12. Hai vật có cùng khối lượng, chuyển động cùng một tốc độ nhưng theo hai phương khác nhau. Tìm câu sai

A. Hai vật có cùng động năng nhưng có động lượng khác nhau.

B. Động lượng của hệ hai vật gấp đôi động lượng của mỗi vật.

C. Độ lớn động lượng hai vật bằng nhau vì chúng có cùng khối lượng và vận tốc

D. Động năng của hệ hai vật gấp đôi động năng của mỗi vật

Câu 19. Trong một hệ kín, đại lượng luôn được bảo toàn là

A. động năng

B. thế năng

C. cơ năng

D. động lượng

Câu 20. Trong dao động của một con lắc đơn, tại vị trí cao nhất thì

A. cơ năng bằng 0

B. thế năng đạt giá trị cực đại

C. động năng đặt giá trị cực đại

D. thế năng bằng động năng

Câu 21. Nhận xét nào sau đây là sai? Khi vật chỉ chịu tác dụng của các lực thế thì

A. cơ năng có giá trị không đổi

B. độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng

C. độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng

D. động năng biến thiên tỉ lệ nghịch với thế năng

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 chương 4: Các định luật bảo toàn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14A
Câu 2CCâu 15C
Câu 3ACâu 16D
Câu 4BCâu 17D
Câu 5ACâu 18A
Câu 6ACâu 19D
Câu 7ACâu 20B
Câu 8BCâu 21D
Câu 9BCâu 22C
Câu 10CCâu 23A
Câu 11ACâu 24B
Câu 12BCâu 25D
Câu 13B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X