Trắc nghiệm vật lý 10 bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 32 - Nội năng và sự biến thiên nội năng có đáp án

Câu 1. Nội năng của vật là:

A. Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật

B. Động năng của các phần tử cấu tạo nên vật

C. Thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật

D. Động năng và thế năng của vật

Câu 2. Tìm phát biểu sai

A. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác

B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật

C. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật

D. Nội năng của vật có thể tăng hoặc giảm

Câu 3. Tìm phát biểu đúng

A. Nội năng là động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của vật

C. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật

D. Nội năng của vật có thể tăng hoặc giảm

Câu 4. Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?

A. Cọ xát vật lên mặt bàn

B. Đốt nóng vật

C. Làm lạnh vật

D. Đưa vật lên cao

Câu 5. Tìm phát biểu sai

A. Tác động lên hệ một công có thể làm thay đổi cả tổng động năng chuyển động nhiệt của các hạt tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng

B. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa các hạt tạo nên hệ

C. Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được

D. Trong quá trình đẳng nhiệt, độ tăng nội năng của hệ bằng nhiệt lượng mà hệ nhận được

Câu 6. Tìm phát biểu đúng

A. Tác động lên hệ một công có thể làm thay đổi cả tổng động năng chuyển động nhiệt của các hạt tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng

B. Nội năng của một hệ chính là nhiệt lượng

C. Độ biến thiên nội năng của một vật chỉ có thể tăng lên mà không có trường hợp giảm đi

D. Trong quá trình đẳng nhiệt, độ tăng nội năng của hệ bằng nhiệt lượng mà hệ nhận được

Câu 7. Trường hợp làm biến đổi nội năng không do thực hiện công là?

A. Đun nóng nước bằng bếp

B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm

C. Nén khí trong xilanh

D. Cọ xát hai vật vào nhau

Câu 8. Trường hợp làm biến đổi nội năng không do thực truyền nhiệt là?

A. Đun nóng nước bằng bếp

B. Thả miếng sắt vào cốc nước nóng

C. Hơ thìa nhôm trên ngọn nến

D. Cọ xát hai vật vào nhau

Câu 9. Chọn phát biểu sai

A. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt

B. ΔU=Q

C. Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của chất rắn và chất lỏng: ${Q}{=}\dfrac{{{m}{c}}}{{{{△}}{t}}}$

D. Đơn vị của nhiệt lượng là Jun (J)

Câu 10. Chọn phát biểu đúng

A. Nhiệt lượng là phần nội năng tăng trong quá trình truyền nhiệt

B. ΔU=Q

C. Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của chất rắn và chất lỏng ${Q}{=}\dfrac{{{m}{c}}}{{{{△}}{t}}}$

D. Đơn vị của nhiệt lượng là Niuton (N)

Câu 11. Nội năng của một vật phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ và áp suất của vật

B. Nhiệt độ và khối lượng của vật

C. Thể tích và áp suất của vật

D. Thể tích và nhiệt độ của vật

Câu 12. Nội năng của vật là hàm của:

B. U=f(T,V)

C. U=f(p,V)

D. U=f(V,K)

A. U=f(T,p)

Câu 13. Chọn phát biểu đúng

A. Biến thiên nội năng là quá trình thay đổi cơ năng của vật

B. Biến thiên nội năng là quá trình thay đổi nội năng của vật

C. Độ biến thiên nội năng ΔU: là phần nội năng tăng thêm trong một quá trình

D. Độ biến thiên nội năng ΔU: là phần nội năng giảm bớt đi trong một quá trình

Câu 14. Chọn phát biểu không đúng

A. Biến thiên nội năng là quá trình thay đổi cơ năng của vật

B. Biến thiên nội năng là quá trình thay đổi nội năng của vật

C. Độ biến thiên nội năng ΔU: là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình

D. Đơn vị của nội năng là Jun (J)

Câu 16. Các cách làm thay đổi nội năng là:

A. Thực hiện công

B. Truyền nhiệt

C. Không cách nào cả

D. A và B

Câu 17. Chọn phát biểu sai

A. Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng

B. Quá trình truyền nhiệt là quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công

C. Quá trình truyền nhiệt chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác

D. Trong quá trình thực hiện công chỉ có sự chuyển hóa từ động năng sang nội năng

Câu 18. Chọn phát biểu đúng

A. Độ biến thiên nội năng của một vật là độ biến thiên nhiệt độ của vật đó

B. Nội năng gọi là nhiệt lượng

C. Nội năng là phần năng lượng vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt

D. Có thể làm thay đổi nội năng của vật bằng cách thực hiện công

Câu 19. Chọn phát biểu đúng

A. Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng

B. Quá trình truyền nhiệt là quá trình làm thay đổi nội năng có sự thực hiện công

C. Quá trình truyền nhiệt có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng

D. Trong quá trình thực hiện công chỉ có sự chuyển hóa từ động năng sang nội năng

Câu 20. Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?

A. Cọ xát vật lên mặt bàn

B. Đốt nóng vật

C. Làm lạnh vật

D. Đưa vật lên cao

Câu 21. Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

A. ngừng chuyển động

B. nhận thêm động năng

C. chuyển động chậm đi

D. va chạm vào nhau

Câu 22. Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Khối lượng của vật

B. Vận tốc của các phân tử cấu tạo nên vật

C. Khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật

D. Khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên vật

Câu 23. Trường hợp nào làm biến đổi nội năng không do thực hiện công.

A. Đun nóng nước bằng bếp

B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm

C. Nén khí trong xi lanh

D. Cọ sát hai vật vào nhau

Câu 24. Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là:

A. Chậu nước để ngoài nắng một lúc nóng lên.

B. Gió mùa đông bắc tràn về làm cho không khí lạnh đi

C. Khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên

D. Cho cơm nóng vào bát thi bưng bát cũng thấy nóng

Câu 25. Nhiệt dung riêng của một chất có giá trị âm trong trường hợp nào sau đây

A. Chất nhận nhiệt và tăng nhiệt độ

B. Chất nhận nhiệt và giảm nhiệt độ

C. Chất tỏa nhiệt và giảm nhiệt độ

D. Chất tỏa nhiệt và giữ nguyên nhiệt độ

Câu 26. Sự truyền nhiệt là:

A. Sụ chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác

B. Sự truyền trực tiếp nội năng từ vật này sang vật khác

C. Sự chuyển hóa năng lượng từ nội năng sang dạng khác

D. Sự truyền trực tiếp nội năng và chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác

Câu 27. Nhiệt lượng trao đổi trong quá trình truyền nhiệt không phụ thuộc vào:

A. thời gian truyền nhiệt

B. độ biến thiên nhiệt độ.

C. khối lượng của chất

D. nhiệt dung riêng của chất

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 18D
Câu 2CCâu 19A
Câu 3DCâu 20D
Câu 4DCâu 21C
Câu 5DCâu 22A
Câu 6ACâu 23A
Câu 7ACâu 24C
Câu 8DCâu 25B
Câu 9CCâu 26B
Câu 10BCâu 27A
Câu 11DCâu 28A
Câu 12BCâu 29A
Câu 13BCâu 30C
Câu 14ACâu 31B
Câu 15BCâu 32D
Câu 16DCâu 33A
Câu 17DCâu 34B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X