Trắc nghiệm Toán 7 chương 2 bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 2 bài 2 - Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 2 bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2CCâu 7D
Câu 3CCâu 8A
Câu 4DCâu 9D
Câu 5ACâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X