Trắc nghiệm Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Đề trắc nghiệm Tin học 7 bài 3 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3 Tin học lớp 7 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 3. Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là:

A. Ô đầu tiên tham chiếu tới

B. Dấu ngoặc đơn

C. Dấu nháy

D. Dấu bằng

Câu 7. Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?

A. = (12+8)/2^2 + 5 * 6

B. = (12+8):22 + 5 x 6

C. = (12+8):2^2 + 5 * 6

D. (12+8)/22 + 5 * 6

Câu 8. Cho phép tính sau: (25+7) : (56−25)× ( 8 : 3) :2+64 ×3%
Phép tính nào thực hiện được trong chương trình bảng tính?

A. =(25+7)/(56-25)x(8/3)/2+6^4x3%

B. =(25+7)/(56-2^5)x(8/3):2+6^4x3%

C. =(25+7)/(56-2^5)*(8/3)/2+6^4* 3%

D. =(25+7)/(56-2/5)x(8/3)/2+6^4x3%

Câu 10. Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác:

A. Nhấn Enter

B. Nháy chuột vào nút

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

đáp án Trắc nghiệm Tin học 7 bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2ACâu 7A
Câu 3DCâu 8C
Câu 4ACâu 9B
Câu 5BCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X