Trắc nghiệm tin 9 bài 8 : Bài trình chiếu

Câu hỏi trắc nghiệm tin học 9 bài 8 - Bài trình chiếu có đáp án.

Câu 1. Bài trình chiếu là tập hợp: A. Các trang chiếu
Câu 2. Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:
Câu 3. Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:
Câu 4. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh:
Câu 5. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh:
Câu 6. Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…) ?
Câu 7. Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:
Câu 8. Nội dung trên trang chiếu có thể là:
Câu 9. Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?
Câu 10. Mỗi trang chiếu thường có:
Câu 11. Cách mở mẫu bố trí ( Slide Layout ) ?

đáp án Trắc nghiệm tin 9 bài 8 : Bài trình chiếu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7B
Câu 2ACâu 8C
Câu 3CCâu 9D
Câu 4CCâu 10A
Câu 5BCâu 11C
Câu 6B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X