Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về văn tự sự

Trắc nghiệm bài Tìm hiểu chung về văn tự sự - Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 Văn 6 với nội dung tìm hiểu chung về văn tự sự giúp bạn nắm vững kiến thức.

Câu 1. Khái niệm đúng về tự sự là?
Câu 2. Truyền thuyết Thánh Gióng là văn bản miêu tả, kết hợp biểu cảm và tự sự, đúng hay sai?
Câu 3. Văn tự sự có thể kết hợp với các phương thức biểu đạt như miêu tả, biểu cảm được không?
Câu 4. Những yếu tố quan trọng, bắt buộc phải có trong văn tự sự là?
Câu 5. Trong văn tự sự, có thể lược bớt yếu tố nhân vật, đúng hay sai?
Câu 6. Văn bản tự sự, nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản, nhân vật phụ chỉ giúp nhân vật chính hoạt động. Đúng hay sai?
Câu 7. Chủ đề trong văn tự sự được toát lên qua sự việc, cốt truyện, mỗi văn bản tự sự có thể có một hoặc nhiều chủ đề. Đúng hay sai?
Câu 8. Sự việc trong văn tự sự được trình bày cụ thể, sự việc xảy ra trong thời gian, địa điểm cụ thể, do nhân vật cụ thể thực hiện, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả… được sắp xếp theo ý đồ người kể. Đúng hay sai?

đáp án Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về văn tự sự

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 5B
Câu 2BCâu 6A
Câu 3ACâu 7A
Câu 4DCâu 8A

Dương (Tổng hợp)

Các đề khác

X