Trắc nghiệm sử 9 bài 9 : Nhật Bản

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 9 - Nhật Bản có đáp án.

Câu 1. Sự kiện nào được coi là “Ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản?
Câu 2. Cơ hội mới để nền kinh tế Nhật Bản đạt được sự tăng trưởng “thần kì” là gì?
Câu 3. Những năm 60 của thế kỉ XX, vị thế của nền kinh tế Nhật Bản như thế nào trong giới tư bản chủ nghĩa?
Câu 4. Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới từ khi nào?
Câu 5. Ở Nhật Bản yếu tố nào được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế?
Câu 6. Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), Nhật Bản bị quân đội nước nào chiếm đóng dưới danh nghĩa quân Đồng minh?
Câu 7. Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu vào khoảng thời gian nào?
Câu 8. Nội dung cơ bản của hiệp ước an ninh Mĩ- Nhật (1951) là:
Câu 9. Nhân tố nào được coi là “ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 10. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản có đặc điểm gì nổi bật?
Câu 11. Nhật Bản lần đầu tiên bị quân đội nước ngoài chiếm đóng dưới chế độ quân quản của:
Câu 12. Đơn vị hành chính của Nhật Bản gồm:
Câu 13. Mục đích của việc Nhật Bản kí với Mĩ “Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật” là:
Câu 14. Nền kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng suy thoái từ:
Câu 15. Nhân tố quan trọng nhất giúp nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh từ những năm 50 và 60 của thế kỉ XX là
Câu 16. Sự tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế Nhật Bản từ những năm 70 của thế kỉ XX là do những nguyên nhân khách quan và đặc biệt là do nhân tố chủ quan sau:
Câu 17. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
Câu 18. Tình hình chính trị Nhật Bản không thật ổn định từ năm 1993 được biểu hiện:
Câu 19. Kinh tế phát triển chậm, lệ thuộc Mỹ là giai đoạn:
Câu 20. Nhật Bản từ nước theo chế độ chuyên chế chuyển sang chế độ nào?
Câu 21. Hiện nay Nhật Bản trở thành:

đáp án Trắc nghiệm sử 9 bài 9 : Nhật Bản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 12C
Câu 2DCâu 13B
Câu 3BCâu 14D
Câu 4BCâu 15C
Câu 5ACâu 16C
Câu 6DCâu 17C
Câu 7BCâu 18D
Câu 8CCâu 19A
Câu 9ACâu 20A
Câu 10DCâu 21C
Câu 11B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X