Trắc nghiệm sử 9 bài 11 : Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 11 - Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai có đáp án.

Câu 1. Tháng 2 – 1945, Hội nghị Ianta được tổ chức với sự tham gia của nguyên thủ những nước nào?
Câu 2. Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Tây Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?
Câu 3. Theo quyết định của Hội nghị Ianta quân đội nước nào sẽ chiếm đóng vùng Bắc Triều Tiên?
Câu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?
Câu 5. Những thỏa thuận của Hội nghị Ianta đã dẫn đến sự hình thành một trật tự thế giới như thế nào?
Câu 6. Để giữa gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh, Hội nghị Ianta đã quyết định vấn đề gì?
Câu 7. Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?
Câu 8. Sự kiện nào khởi đầu Chiến tranh lạnh?
Câu 9. Chiến tranh lạnh chủ yếu là cuộc chạy đua trên lĩnh vực nào?
Câu 10. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?
Câu 11. Sau chiến tranh lạnh, dưới tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật các nước ra sức điều chỉnh chiến lược với việc:
Câu 12. Nội dung nào sau đây không có trong "Trật tự hai cực I-an-ta"?
Câu 13. Tham dự hội nghị I-an-ta (Liên Xô) tháng 2-1945 là nguyên thủ các cường quốc
Câu 14. Nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc là
Câu 15. “Chiến tranh lạnh” dẫn đến hậu quả
Câu 16. Một trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến Tranh thế giới thứ hai là

đáp án Trắc nghiệm sử 9 bài 11 : Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9D
Câu 2ACâu 10B
Câu 3BCâu 11C
Câu 4ACâu 12
Câu 5CCâu 13
Câu 6ACâu 14
Câu 7BCâu 15B
Câu 8BCâu 16

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X