Trắc nghiệm sử 6 bài 5: Chuyển biến về kinh tế - xã hội cuối thời nguyên thủy

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 5 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Chuyển biến về kinh tế - xã hội cuối thời nguyên thủy

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc sử dụng công cụ bằng kim loại?
Câu 2. Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?
Câu 3. Sản phẩm dư thừa tạo ra trong xã hội nguyên thủy được phân chia như thế nào?
Câu 4. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự tan rã của xã hội nguyên thủy là sự xuất hiện của
Câu 5. Cuối thời nguyên thủy, ở Việt Nam, con người sống
Câu 6. Kim loại đầu tiên được con người phát hiện và sử dụng là
Câu 7. Cuối thời nguyên thủy, những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam gắn với những nền văn hóa như
Câu 8. Việc sử dụng phổ biến công cụ kim loại, đặc biệt là công cụ bằng sắt đã tác động như thế nào đến kinh tế cuối thời nguyên thủy?
Câu 9. Nhờ việc sử dụng phổ biến công cụ bằng kim loại, cuối thời nguyên thủy xã hội xuất hiện các giai cấp là
Câu 10. Cuối thời nguyên thủy, con người lần lượt phát hiện và sử dụng công cụ bằng kim loại
Câu 11. Trong xã hội nguyên thủy, những người đứng đầu thị tộc và các thành viên thị tộc có quan hệ như thế nào?
Câu 12. Cuối thời nguyên thủy, những người đứng đầu thị tộc chiếm các sản phẩm dư thừa và trở thành
Câu 13. Cuối thời nguyên thủy, những thành viên thị tộc không có của cải nên trở thành
Câu 14. Quá trình chuyển biến của xã hội cuối thời nguyên thủy ở phương Đông diễn ra
Câu 15. Vào cuối thời nguyên thủy, con người ở Việt Nam đã có sự thay đổi địa bàn cư trú như thế nào?
Câu 16. Đâu không phải chuyển biến về kinh tế vào cuối thời nguyên thủy?

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 5: Chuyển biến về kinh tế - xã hội cuối thời nguyên thủy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9A
Câu 2CCâu 10A
Câu 3BCâu 11A
Câu 4ACâu 12B
Câu 5ACâu 13A
Câu 6ACâu 14D
Câu 7ACâu 15B
Câu 8BCâu 16D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X