Trắc nghiệm sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 3 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Nguồn gốc loài người

Câu 1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở khu vực nào của Việt Nam?

A. Lạng Sơn, Thanh Hóa.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Hòa Bình, Lai Châu.

D. Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Câu 2. Di cốt của Người tinh khôn được tìm thấy ở

A. châu Á.

B. châu Phi.

C. châu Mĩ.

D. hầu khắp các châu lục.

Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây là của Người tối cổ?

A. Có thể đứng và đi bằng hai chân, dùng tay cầm nắm, ăn hoa, quả lá.

B. Lớp lông mỏng không còn.

C. Có cấu tạo cơ thể như người ngày nay.

D. Có thân hình thẳng đứng.

Câu 5. Vượn người sống cách ngày nay khoảng 5 - 6 triệu năm, có thể

A. đi bằng hai chi sau.

B. hoàn toàn đứng bằng hai chân.

C. trồng trọt và chăn nuôi.

D. đi lại, hoạt động giống người ngày nay.

Câu 6. Người tinh khôn còn được gọi là

A. vượn người.

B. Người tối cổ.

C. Người quá khứ.

D. Người hiện đại.

Câu 7. Bộ xương hóa thạch được tìm thấy vào năm 1974 tại Ê-ti-ô-pi-a (thuộc Đông Phi) được gọi là

A. Người Ê-ti-ô-pi-a.

B. Người Gia-va.

C. Người Nê-an-đéc-tan.

D. Cô gái Lu-cy.

Câu 8. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy di cốt hóa thạch của Người tối cổ ở vùng nào trong khu vực Đông Nam Á?

A. Pôn-a-ung (Mi-an-ma).

B. Gia-va (In-đô-nê-xi-a).

C. Thẩm Khuyên (Việt Nam).

D. An Khê (Việt Nam).

Câu 9. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất được diễn ra như thế nào?

A. Vượn người, Người tối cổ, Người tinh khôn.

B. Vượn người, Người tinh khôn, Người tối cổ.

C. Người tinh khôn, Người tối cổ, Vượn người.

D. Vượn người, Người tinh khôn, Người hiện đại.

Câu 10. Nhận xét về phạm vi phân bố của các dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.

A. Nhỏ hẹp.

B. Chủ yếu ở miền Bắc.

C. Hầu hết ở miền Trung.

D. Rộng khắp.

Câu 11. Tại Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Việt Nam) các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu tích nào của Người tối cổ?

A. Di cốt hóa thạch.

B. Di chỉ đồ đá.

C. Di chỉ đồ đồng.

D. Di chỉ đồ sắt.

Câu 12. Di chỉ nào là dấu tích cổ xưa nhất chứng tỏ sự xuất hiện sớm của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam?

A. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn).

B. Núi Đọ (Thanh Hóa).

C. Xuân Lộc (Đồng Nai).

D. An Khê (Gia Lai).

Câu 13. Nguồn gốc của loài người là

A. Người tối cổ.

B. Người tinh khôn.

C. vượn cổ.

D. vượn người.

Câu 14. Bước nhảy vọt thứ hai của loài người sau quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ là

A. từ vượn cổ phát triển thành Người tinh khôn.

B. từ Người tối cổ phát triển thành Người tinh khôn.

C. sự hình thành các chủng tộc trên thế giới.

D. sự hình thành các quốc gia cổ đại.

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 8D
Câu 2DCâu 9A
Câu 3ACâu 10D
Câu 4CCâu 11A
Câu 5ACâu 12D
Câu 6DCâu 13D
Câu 7DCâu 14B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X