Trắc nghiệm sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 3 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Nguồn gốc loài người

Câu 1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở khu vực nào của Việt Nam?
Câu 2. Di cốt của Người tinh khôn được tìm thấy ở
Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây là của Người tối cổ?
Câu 4. Cuối thế kỉ XIX, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một số xương hóa thạch của Người tối cổ có niên đại khoảng 2 triệu năm trước ở
Câu 5. Vượn người sống cách ngày nay khoảng 5 - 6 triệu năm, có thể
Câu 6. Người tinh khôn còn được gọi là
Câu 7. Bộ xương hóa thạch được tìm thấy vào năm 1974 tại Ê-ti-ô-pi-a (thuộc Đông Phi) được gọi là
Câu 8. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy di cốt hóa thạch của Người tối cổ ở vùng nào trong khu vực Đông Nam Á?
Câu 9. Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất được diễn ra như thế nào?
Câu 10. Nhận xét về phạm vi phân bố của các dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.
Câu 11. Tại Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Việt Nam) các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu tích nào của Người tối cổ?
Câu 12. Di chỉ nào là dấu tích cổ xưa nhất chứng tỏ sự xuất hiện sớm của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam?
Câu 13. Nguồn gốc của loài người là
Câu 14. Bước nhảy vọt thứ hai của loài người sau quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ là

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 8D
Câu 2DCâu 9A
Câu 3ACâu 10D
Câu 4CCâu 11A
Câu 5ACâu 12D
Câu 6DCâu 13D
Câu 7DCâu 14B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X