Trắc nghiệm Sinh 9 bài 30 : Di truyền học với con người

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 30 - Di truyền học với con người có đáp án.

Câu 1. Một ngành có chức năng chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên có liên quan đến các bệnh, tật di truyền ở người được gọi là
Câu 2. Di truyền y học tư vấn có nhiệm vụ
Câu 3. Di truyền học tư vấn không dựa trên cơ sở nào?
Câu 4. Hai người được sinh ra từ hai gia đình có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh thì có nên kết hôn với nhau không?
Câu 5. Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Từ hiện tượng này có thể rút ra kết luận
Câu 6. Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta qui định cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi
Câu 7. Tại sao những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được lấy nhau?
Câu 8. Hôn phối gần (kết hôn gần giữa những người có quan hệ huyết thống) làm suy thoái nòi giống vì
Câu 9. Điều nào dưới đây là nội dung được qui định trong luật hôn nhân và gia đình ở nước ta?
Câu 10. Lý do quan trọng cho việc không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35?
Câu 11. Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường là gì?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 30 : Di truyền học với con người

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 7D
Câu 2CCâu 8D
Câu 3DCâu 9B
Câu 4DCâu 10A
Câu 5ACâu 11D
Câu 6C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X