Trắc nghiệm Sinh 8 bài 46 có đáp án

Đề trắc nghiệm Sinh 8 bài 46 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 46 Sinh lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phần nào không phải là cấu trúc của trụ não?
Câu 2. Cấu trúc nào của não chiếm diện tích nhiều nhất?
Câu 3. Trụ não cấu tạo từ các thành phần nào?
Câu 4. Loại nào sau đây không thuộc dây thần kinh não?
Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng?
Câu 6. Não trung gian có chức năng gì?
Câu 7. Vì sao luật giao thông quy định người uống rượu bia không được điều khiển phương tiện giao thông?
Câu 8. Đại não bên trái điều khiển phần cơ thể nào?
Câu 9. Vì sao xem điện thoai trước khi đi ngủ gây khó ngủ?
Câu 10. Các đôi dây thần kinh lên não thường bắt chéo ở vị trí nào?
Câu 11. Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?
Câu 12. Liền phía sau trụ não là
Câu 13. Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống ?
Câu 14. Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?
Câu 15. Bộ phận nào dưới đây được cấu tạo bởi chất trắng bao ngoài, chất xám nằm bên trong
Câu 16. Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 8 bài 46:Trụ não, tiểu não, não trung gian

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9A
Câu 2CCâu 10C
Câu 3BCâu 11C
Câu 4BCâu 12C
Câu 5DCâu 13D
Câu 6ACâu 14D
Câu 7BCâu 15B
Câu 8DCâu 16B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X