Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 41 có đáp án

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 41 có đáp án: Sinh sản vô tính ở thực vật

Câu 1. Các hình thức sinh sản ở thực vật gồm có
Câu 2. Ở thực vật có 2 kiểu sinh sản:
Câu 3. Sinh sản vô tính là:
Câu 4. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản
Câu 5. Sinh sản vô tính của thực vật trong tự nhiên gồm
Câu 6. Ở Thực vật có 2 hình thức sinh sản vô tính là:
Câu 7. Sinh sản vô tính được đặc trưng bởi
Câu 8. Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là
Câu 9. Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình
Câu 10. Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình
Câu 11. Thực vật có thể sinh sản vô tính bằng các bộ phận sau, ngoại trừ
Câu 12. Bộ phận nào của cây không sinh sản vô tính
Câu 13. Sinh sản vô tính không thể tạo thành
Câu 14. Sinh sản vô tính không tạo thành
Câu 15. Sinh sản bào tử là:
Câu 16. Đặc điểm của bào tử là:
Câu 17. Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật
Câu 18. Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?
Câu 19. Đặc điểm nào sau đây không phải là lợi thế của giâm cành hoặc chiết cành
Câu 20. Những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng từ hạt:
Câu 21. Nhóm thực vật sinh sản chủ yếu bằng lá
Câu 22. Cho các ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật như sau
1. Rau má sinh sản bằng thân bò.
2. Rêu sinh sản bằng thân rễ.
3. Cỏ gấu sinh sản bằng thân bò.
4. Khoai tây sinh sản bằng rễ củ.
5. Cây sống đời sinh sản bằng lá.
Có bao nhiêu phương án đúng?
Câu 23. Khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng
Câu 24. Nhóm thực vật chủ yếu sinh sản tự nhiên bằng thân
Câu 25. Trong kỹ thuật giâm cành để có kết quả tốt người ta thường dùng hormone sinh trưởng
Câu 26. Trong kỹ thuật giâm cành để có kết quả tốt người ta thường dùng
Câu 27. Sinh sản sinh dưỡng là:
Câu 28. Giâm cành có lợi hơn so với chiết cành ở chỗ
Câu 29. Chiết cành có lợi hơn so với giâm cành ở chỗ
Câu 30. Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:
Câu 31. Khi ghép cành phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép vì:
Câu 32. Sai khác cơ bản của ghép cành so với giâm và chiết cành
Câu 33. Ghép cành có ưu điểm hơn so với giâm và chiết cành
Câu 34. Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?
Câu 35. Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô là?
Câu 36. Trong công nghệ nuôi cấy tế bào, môi trường dinh dưỡng thường được bổ sung tỷ lệ thích hợp của các hormone
Câu 37. Tương quan giữa các hormone nào được ứng dụng trong công nghệ nuôi cấy mô tế bào?
Câu 38. Sinh sản vô tính có lợi cho thực vật bởi tất cả đặc điểm sau, ngoại trừ
Câu 39. Sinh sản vô tính có lợi cho thực vật bởi?
Câu 40. Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo không phải nhằm
Câu 41. Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với sản xuất nông nghiệp là:
Câu 42. Chiết cành là hình thức sinh sản có đặc điểm
Câu 43. Chọn một cành khỏe, tốt, gọt lớp vỏ, bọc đất mùn quanh lớp vỏ bọc, sau 1 thời gian ra rễ cắt rời đem trồng. Đây là hình thức sinh sản sinh dưỡng gì?
Câu 44. Chiết cành và giâm cành được ứng dụng nhiều
Câu 45. Cây ăn quả lâu năm có thể được trồng bằng phương pháp
Câu 46. Cây ăn quả lâu năm có thể được trồng bằng phương pháp
Câu 47. Dựa vào cơ sở khoa học nào để có thể nuôi một tế bào thành một cây hoàn chỉnh?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 25C
Câu 2CCâu 26A
Câu 3BCâu 27A
Câu 4BCâu 28C
Câu 5BCâu 29A
Câu 6ACâu 30D
Câu 7ACâu 31D
Câu 8BCâu 32D
Câu 9CCâu 33B
Câu 10DCâu 34D
Câu 11DCâu 35D
Câu 12CCâu 36A
Câu 13ACâu 37C
Câu 14DCâu 38C
Câu 15CCâu 39D
Câu 16DCâu 40D
Câu 17ACâu 41D
Câu 18BCâu 42C
Câu 19BCâu 43D
Câu 20DCâu 44C
Câu 21CCâu 45A
Câu 22BCâu 46A
Câu 23CCâu 47A
Câu 24B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X