Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 6 (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 6 với 25 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Quản trị nguồn nhân lực có đáp án giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Câu 1. Loại trắc nghiệm nào đánh giá mức độ hiểu biết và kỹ năng thực tế nghề nghiệp mà ứng viên đã nắm được?
Câu 2. Hình thức trắc nghiệm nào được sử dụng để đánh giá ứng viên về khí chất, tính chất, mức độ tự tin, sự linh hoạt, trung thực, cẩn thận…?
Câu 3. Mục đích trắc nghiệm sự khéo léo được ứng dụng trong tuyển chọn loại ứng viên nào?
Câu 4. Các bước trong quá trình phỏng vấn được sắp xếp theo thứ tự:
Câu 5. Trong các loại phỏng vấn sau loại phỏng vấn nào dễ làm cho ứng viên không thấy thoải mái, căng thẳng về tâm lý?
Câu 6. Hình thức phỏng vấn nào theo kiểu nói chuyện không có bản câu hỏi kèm theo?
Câu 7. Loại phỏng vấn nào mà người phỏng vấn đưa ra tình huống giống như trong thực tế mà người thực hiện thường gặp, rồi yêu cầu người dự tuyển trình bày hướng giải quyết?
Câu 8. Hình thức phỏng vấn nào mà người ứng cử viên thường không biết là mình đang bị phỏng vấn?
Câu 9. Để giảm bớt sự hồi hộp, lo lắng thái quá trong phỏng vấn của các ứng viên, hội đồng phỏng vấn rất không nên:
Câu 10. Để tổ chức cuộc phỏng vấn đạt kết quả cao, chúng ta cần:
Câu 11. Chất lượng của quá trình lựa chọn sẽ không đạt được như các yêu cầu mong muốn hay hiệu quả thấp nếu:
Câu 12. Trong thực tế những người nộp đơn xin việc thường bị thu hút nhất, quan tâm nhất tới yếu tố nào sau đây?
Câu 13. Để tuyển dụng một nhân viên có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, nhà tuyển d ụng thường đòi hỏi các yếu tố nào?
Câu 14. Đối tượng của quản trị nhân lực là ...
Câu 15. Quản trị nhân lực đóng vai trò ... trong việc thành lập các tổ chức và giúp cho các tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trường.
Câu 16. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự phát triển của nền kinh tế buộc các nhà quản trị phải quan tâm hàng đầu vấn đề:
Câu 17. Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nên các tổ chức muốn tồn tại và phát triển thì vấn đề quan tâm hàng đầu là:
Câu 18. Nhóm chức năng nào chú trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với các phẩm chất phù hợp với công việc?
Câu 19. Nhóm chức năng nào chú trọng nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ nghề nghiệp cần thiết?
Câu 20. Đối với cơ hội thăng tiến, công nhân đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ:
Câu 21. Các hoạt động như phỏng vấn, trắc nghiệm trong quá trình tuyển dụng nhân viên thuộc chức năng nào của quản trị nhân lực?
Câu 22. Kích thích, động viên nhân viên thuộc nhóm chức năng nào của quản trị nhân lực?
Câu 23. Triết lý Quản trị nhân lực là những ……… của người lãnh đạo cấp cao về cách thức quản lý con người trong tổ chức.
Câu 24. Quan niệm về con người của các nhà tâm lý xã hội học ở các nước tư bản công nghiệp phát triển (Đại diện là Mayo) là:
Câu 25. Tương ứng với ba quan niệm về con người lao động có 3 mô hình quản lý con người:

đáp án Trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực đề số 6 (Có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 14D
Câu 2CCâu 15B
Câu 3CCâu 16C
Câu 4BCâu 17B
Câu 5DCâu 18A
Câu 6CCâu 19B
Câu 7DCâu 20C
Câu 8CCâu 21A
Câu 9CCâu 22C
Câu 10DCâu 23C
Câu 11BCâu 24A
Câu 12CCâu 25B
Câu 13D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X