Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 9 (có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 9 gồm có 20 câu trắc nghiệm kiến thức môn Quản trị Chất lượng có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức tốt hơn.

Câu 1. “Mức độ sẵn sàng làm việc của đối tượng ở một thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian làm việc quy định” là khái niệm mô tả chỉ số chất lượng nào sau đây?
Câu 2. Bên cung ứng phải lập số tay chất lượng là yêu cầu của nội dung nào trong tiêu chuẩn ISO 9001?
Câu 3. “Nghiên cứu thị trường” có thể là nội dung của nguyên tắc quản lý chất lượng nào?
Câu 4. Việc tốn chi phí cho thiết bị máy móc để thử nghiệm là một trong những tốn kém bắt buộc phải có của phương pháp đánh giá chất lượng nào sau đây?
Câu 5. Mức chất lượng là một trong những chỉ số thể hiện mức độ như thế nào của sản phẩm so với những mong muống về sản phẩm đó?
Câu 6. ISO 9000 là tiêu chuẩn được soạn thảo nhằm:
Câu 7. Tổn thất do phải dự trữ quá nhiều nguyên liệu để đề phòng thiết hụt do sản phẩm hỏng là:
Câu 8. Chi phí ẩn trong sản xuất có thể tính thông qua giá trị của hệ số nào sau đây?
Câu 9. Bước thứ hai trong quy trình đánh giá chất lượng bằng phương pháp chuyên viên là:
Câu 10. Chi phí cho việc xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp là:
Câu 11. MBO là viết tắt của:
Câu 12. Bước cuối cùng trong các bước thiết lập biểu đồ nhân quả là:
Câu 13. Trong những trường hợp thống kê nào nên dùng biểu đồ Pareto?
Câu 14. Việc mời các chuyên viên, tiến hành cho điểm về chất lượng sản phẩm là hoạt động của phương pháp:
Câu 15. Chi phí dành cho việc bảo hành sửa chữa miễn phí của hãng SamSung thuộc:
Câu 16. ISO là viết tắt của:
Câu 17. “Ngày làm việc không lỗi” là một sự kiện nhằm:
Câu 18. Mối quan hệ nghịch là biểu hiện của hình dạng nào trong biểu đồ tán xạ?
Câu 19. Trong tiêu chuẩn ISO 9000, kiểm soát thiết kế liên quan đến:
Câu 20. Chức năng kiểm soát nhằm:

đáp án Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 9 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11B
Câu 2BCâu 12A
Câu 3ACâu 13B
Câu 4BCâu 14D
Câu 5BCâu 15A
Câu 6ACâu 16C
Câu 7ACâu 17A
Câu 8DCâu 18A
Câu 9CCâu 19A
Câu 10CCâu 20D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X