Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 8 (có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 8 gồm có 20 câu trắc nghiệm kiến thức môn Quản trị Chất lượng có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức tốt hơn.

Câu 1. Theo ISO 9000, quản lý chất lượng là các hoạt động phối hợp với nhau nhằm:
Câu 2. Mẫu thu thập là một dạng biểu mẫu dùng để:
Câu 3. Cách tiếp cận có hệ thống đối với quản lý được hiểu là:
Câu 4. Khách hàng là trên hết phải được hiểu là:
Câu 5. “Kiểm tra chất lượng là cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm”. Nhận định trên đúng hay sai? Vì sao?
Câu 6. Bà Nga mua một xe ô tô du lịch 12 chỗ, chức năng của xe là chở khách, đây là:
Câu 7. Trong phiên bản ISO 9000:2000 tiêu chuẩn ISO 19011 thay thế cho tiêu chuẩn:
Câu 8. Bước đầu tiên trong chu trình Deming để đảm bảo và cải tiến chất lượng là:
Câu 9. Nguyên tắc “Hướng vào khách hàng” được hiểu là:
Câu 10. SQC là viết tắt của:
Câu 11. Nguyên tắc “Quá trình kế tiếp chính là khách hàng của quá trình trước” được hiểu là trách nhiệm đảm bảo chất lượng được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của khách hàng từ:
Câu 12. Quản lý hàng ngày trên cơ sở tự kiểm soát được thực hiện theo các bước sau:
Câu 13. Sản phẩm của công ty xe bus Hà Nội là sản phẩm:
Câu 14. Sự sang trọng và thoải mái khi sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Meccedes thuộc nhóm thuộc tính nào?
Câu 15. Các công ty thực hiện các khâu sản xuất, lắp đặt nên thực hiện tiêu chuẩn:
Câu 16. Quản lý chất lượng đồng bộ chính là ký hiệu nào sau đây?
Câu 17. Chức năng quan trọng nhất của quản lý chất lượng là:
Câu 18. Hai phương pháp nào sau đây được sử dụng cho đánh giá mức chất lượng?
Câu 19. Lý do áp dụng ISO 9000:
Câu 20. ISO 9000 có đặc điểm:

đáp án Trắc nghiệm Quản trị Chất lượng đề số 8 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11C
Câu 2CCâu 12A
Câu 3BCâu 13B
Câu 4BCâu 14B
Câu 5ACâu 15C
Câu 6ACâu 16C
Câu 7BCâu 17C
Câu 8CCâu 18D
Câu 9DCâu 19D
Câu 10ACâu 20A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X