Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 7

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 7 có đáp án

Câu 1. Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

A. Cửa kính bị vỡ khi bị va đập mạnh.

B. Đất xốp khi được cày xới cẩn thận.

C. Cành cây đu đưa khi có gió thổi.

D. Tờ giấy bị nhàu khi ta vò nó lại

Câu 2. Một học sinh đá quả bóng nhựa vào tường sau đó quả bóng bị méo đi. Lực tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả nào sau đây?

A. không làm chuyển động quả banh.

B. vừa làm biến dạng và biến đổi chuyển động quả bóng.

C. chỉ làm biến dạng mà không làm biến đổi chuyển động quả bóng

D. không làm biến dạng quả bóng.

Câu 3. Trong các chuyển động sau, chuyển động nào đã bị biến đổi?

A. Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng hãm phanh, xe dừng lại.

B. Một máy bay đang bay thẳng với vận tốc không đổi 500 km/h.

C. Một chiếc xe máy đang chạy với tốc độ đều đặn.

D. Quả bóng đang nằm yên trên mặt đất.

Câu 4. Khi một người ngồi lên xe máy làm lốp xe biến dạng, nguyên nhân của sự biến dạng là do đâu?

A. Lốp xe không chịu lực nào tác dụng.

B. Lực hút của Trái Đất tác dụng vào người.

C. Lực của người tác dụng vào lốp xe.

D. Lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe.

Câu 5. Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây?

A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động.

B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại.

C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng.

D. Có thể gây ra tất cả các lực nêu trên.

Câu 7. Khi chịu tác dụng của lực, vật vừa bị biến dạng, vừa đổi hướng chuyển động. Trường hợp nào sau đây thể hiện điều đó:

A. Khi có gió thổi cành cây đu đưa qua lại.

B. Khi đập mạnh quả bóng vào tường quả bóng bật trở lại.

C. Khi xoay tay lái ô tô đổi hướng chuyển động.

D. Khi có gió thổi hạt mưa bay theo phương xiên.

Câu 8. Một học sinh thả một quả bóng từ trên cao xuống và nhận thấy quả bóng càng rơi, càng chuyển động nhanh lên. Hỏi phát biểu nào sau đây của học sinh này là đúng?

A. Quả bóng không còn chịu tác dụng của lực nào vì tay ta đã thả quả bóng ra.

B. Quả bóng rơi nhanh dần nên phải chịu tác dụng của một lực, lực này chỉ có thể là lực của tay ta.

C. Quả bóng là một vật nặng nên giống như mọi vật nặng khác, khi được thả ra từ trên cao, đều rơi xuống nhanh dần, dù không chịu tác dụng của lực nào.

D. Quả bóng đã được thả ra nên không còn chịu tác dụng của lực tay. Tuy nhiên quả bóng rơi nhanh dần nên phải chịu tác dụng của một lực, lực này không thể là lực của tay ta mà là một lực khác.

Câu 9. Chuyển động của các vật nào dưới đây không bị biến đổi?

A. Một máy bay đang bay thẳng với vận tốc 500 km/h.

B. Một con châu chấu đang đậu trên một chiếc lá lúa, bỗng đập càng nhảy và bay đi.

C. Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng bị hãm phanh, xe dừng lại.

D. Một chiếc xe máy đang chạy, bỗng được tăng ga, xe chạy nhanh lên.

Câu 10. Một hòn đá bị ném mạnh vào một gò đất. Lực mà hòn đá tác dụng vào gò đất

A. chỉ làm gò đất bị biến dạng.

B. chỉ làm biến đổi chuyển động của gò đất.

C. làm cho gò đất bị biến dạng, đồng thời làm biến đổi chuyển động của gò đất

D. không gây ra tác dụng gì.

Câu 11. Trong lần sút phạt của Quang Hải tại trận chung kết U23 Châu Á 2018 giữa hai đội Việt Nam - Uzbekistan, lực đá của Quang Hải vào quả bóng làm quả bóng:

A. Chỉ biến đổi chuyển động

B. Vừa biến đổi chuyển động vừa bị biến dạng

C. Chỉ vị biến dạng

D. Tùy vào lực đá mạnh hay nhẹ

Câu 12. Trường hợp nào sau đây, lực chỉ làm biến đổi chuyển động hoặc chỉ bị biến dạng:

A. Ném mạnh vào một trái bóng

B. Đá mạnh vào một trái bóng

C. Ấn hay kéo các lò xo

D. Ấn mạnh hai quả bóng cao su vào với nhau rồi buông tay

Câu 13. Khi chịu tác dụng của lực, vật vừa bị biến dạng, vừa đổi hướng chuyển động. Trường hợp nào sau đây thể hiện điều đó:

A. Khi có gió thổi cành cây đu đưa qua lại

B. Khi đập mạnh quả bóng vào tường quả bóng bật trở lại

C. Khi xoay tay lái ô tô đổi hướng chuyển động

D. Xe đạp đang đi bỗng được phanh lại

Câu 14. Khi giương cung, lực kéo của cánh tay làm:

A. Cánh cung bị biến dạng

B. Mũi tên bị biến dạng

C. Mũi tên bị biến đổi chuyển động

D. Mũi tên vừa bị biến dạng, vừa bị biến đổi chuyển động

Câu 15. Khi một người ngồi lên xe máy làm lốp xe biến dạng, nguyên nhân của sự biến dạng là do đâu?

A. Lốp xe không chịu lực nào tác dụng

B. Lực hút của Trái Đất tác dụng vào người

C. Lực của người tác dụng vào lốp xe

D. Lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe

Câu 16. Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt đang được treo trên một sợi chỉ tơ. Lực hút của nam châm đã gây ra sự biến đổi là:

A. Quả nặng bị biến dạng

B. Quả nặng dao động quả nặng chuyển động lại gần nam châm

C. Quả nặng chuyển động lại gần nam châm

D. Quả nặng chuyển động ra xa nam châm

Câu 17. Chọn câu trả lời sai. 1 vật nếu có lực tác dụng sẽ:

A. Thay đổi vận tốc

B. Bị biến dạng

C. Thay đổi chuyển động

D. Không biến dạng và không thay đổi chuyển động

Câu 18. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A. Lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó

B. Lực tác dụng lên một vật làm vật đó chuyển động

C. Lực tác dụng lên một vật làm vật đó bị biến dạng

D. Tất cả đều đúng

Câu 19. Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây?

A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động

B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại

C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng

D. Có thể gây ra tất cả các biểu hiện nêu trên

Câu 20. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây:

A. Lực tác dụng lên một vật làm chuyển đổi chuyển động của vật đó

B. Lực tác dụng lên một vật đang đứng yên làm vật đó bắt đầu chuyển động

C. Lực tác dụng lên một vật có thể làm cho vật đó bị biến dạng

D. Khi đánh tennis, lướt vợt đã tác dụng lên quả bóng một lực làm quả bóng chỉ bị biến dạng

Câu 21. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:

A. Lực tác dụng lên một vật không làm biến đổi chuyển động của vật đó

B. Lực tác dụng lên một vật không làm vật đó chuyển động

C. Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật đó bị biến dạng

D. Khi đánh tennis, lướt vợt đã tác dụng lên quả bóng một lực làm quả bóng chỉ bị biến dạng

Câu 22. Khi đánh tennis, vận động viên đập mặt vợt vào trái banh. Khi đó mặt vợt có tác dụng lực:

A. Làm biến dạng trái banh và chuyển động của nó

B. Chỉ chuyển đổi chuyển động của trái banh

C. Chỉ làm biến dạng trái banh

D. Cả 3 câu đều sai

Câu 23. Treo một quả nặng vào một lò xo được gắn trên một giá đỡ. Tác dụng của quả nặng lên lò xo đã gây ra đối với lò xo là:

A. Quả nặng bị biến dạng

B. Quả nặng dao động

C. Lò xo bị biến dạng

D. Lò xo chuyển động

Câu 24. Một hòn đá bị ném mạnh vào một bức tường. Lực mà bức tường tác dụng vào hòn đá.

A. Làm hòn đá bị biến dạng

B. Làm biến đổi chuyển động của hòn đá

C. Làm cho hòn đá bị biến dạng, đồng thời làm chuyển động của hòn đá

D. Không gây ra tác dụng gì cả

Câu 25. Khi quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?

A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng

B. Chỉ làm biến dạng quả bóng

C. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng

D. Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm chuyển đổi chuyển động của nó

Câu 26. Khi dùng búa đóng đinh vào tường thì lực mà búa tác dụng vào đinh sẽ gây ra những kết quả gì?

A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của đinh

B. Chỉ làm biến dạng đinh

C. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của đinh

D. Vừa làm biến dạng quả đinh, vừa làm biến đổi chuyển động của nó

Câu 27. Những trường hợp chuyển động nào sau đây được xem như không biến đổi?

A. Xe ô tô bắt đầu chuyển động

B. Phi thuyền bắt đầu rời bệ phóng

C. Xe ô tô đang chuyển động đều (chạy với tốc độ không đổi) trên xa lộ

D. Xe đang xuống một con dốc

Câu 28. Chuyển động của các vật nào dưới đây không bị biến đổi?

A. Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng bị hàm phanh, xe dừng lại

B. Một chiếc xe máy đang chạy, bỗng được tăng ga, xe chạy nhanh lên

C. Một con châu chấu đang đậu trên một chiếc lá lúa, bỗng đập càng nhảy và bay đi

D. Một máy bay đang bay thẳng với vận tốc 500 km/h

Câu 29. Những trường hợp nào dưới đây được xem như chuyển động bị biến đổi:

A. Xe đang chạy trên đường thẳng thì giảm tốc đi vào khúc quanh

B. Xe đang chạy lên một con dốc

C. Xe vừa chạy ra khỏi thành phố, tài xế bắt đầu tăng tốc chạy trên xa lộ

D. Cả A, B và C chuyển động đều bị biến đổi

Câu 30. Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

A. Cửa kính bị vỡ khi bị va đập mạnh

B. Đất xốp khi được cày xới cẩn thận

C. Cành cây đu đưa khi có gió thổi

D. Tờ giấy bị nhàu khi ta vò nó lại

Câu 31. Hoàng thả một quả bóng từ trên cao xuống và nhận thấy quả bóng càng rơi, càng chuyển động nhanh lên. Phát biểu nào sau đây của Hoàng là đúng?

A. Quả bóng không còn chịu tác dụng của lực nào vì tay ta đã thả quả bóng ra

B. Quả bóng rơi nhanh dần nên phải chịu tác dụng của một lực, lực này chỉ có thể là lực của tay ta

C. Quả bóng là một vật nặng nên giống như mọi vật nặng khác, khi được thả từ trên cao xuống rơi xuống nhanh dần dù không chịu tác dụng của lực nào

D. Quả bóng đã được thả ra nên không còn chịu tác dụng lực của tay. Tuy nhiên quả bóng rơi nhanh dần nên phải chịu tác dụng của một lực, lực này không thể là lực cản của tay ta mà là một lực khác

Câu 33. Trong trò chơi bida, khi viên bi trắng đến va chạm vào viên bi đỏ, tìm câu sai trong các câu sau:

A. Chỉ có bi đổ bị biến đổi chuyển động

B. Cả hai viên bi đều bị biến đổi chuyển động

C. Cả hai bị đều tác dụng lực lẫn nhau

D. Lực mà hai viên bi tác dụng lẫn nhau là hai lực cân bằng

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 7

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 18D
Câu 2BCâu 19D
Câu 3ACâu 20D
Câu 4DCâu 21C
Câu 5DCâu 22A
Câu 6CCâu 23C
Câu 7BCâu 24B
Câu 8DCâu 25D
Câu 9ACâu 26D
Câu 10ACâu 27C
Câu 11BCâu 28D
Câu 12CCâu 29D
Câu 13BCâu 30C
Câu 14ACâu 31D
Câu 15DCâu 32A
Câu 16CCâu 33A
Câu 17D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X