Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 10

Các câu hỏi trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 10 có đáp án

Câu 1. Công dụng của lực kế là:

A. Đo khối lượng của vật

B. Đo trọng lượng riêng của vật

C. Đo lực

D. Đo khối lượng riêng của vật

Câu 2. Chọn câu không đúng

A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi

B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên người đó.

C. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó

D. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó

Câu 3. Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết

A. trọng lượng của vật đó

B. giá trị gần đúng của vật đó

C. khối lượng của vật đó

D. so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật khác

Câu 4. Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng:

A. Cân và thước

B. Lực kế và thước

C. Cân và thước đo độ

D. Lực kế và bình chia độ

Câu 5. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng

B. Khi cân hàng hóa đem theo người lên máy bay thì ta quan tâm đến trọng lượng của hàng hóa

C. Khi cân một túi kẹo thì ta quan tâm đến trọng lượng của túi kẹo

D. Khi một ô tô tải chạy qua một chiếc cầu yếu, nếu khối lượng của ô tô quá lớn sẽ có thể làm gãy cầu

Câu 6. Kết luận nào sai khi nói về trọng lượng của vật?

A. Trọng lượng là cường độ của trọng lực

B. Trọng lượng của vật tỉ lệ với khối lượng của vật

C. Có thể xác định trọng lượng của vật bằng lực kế

D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích vật

Câu 8. Khi kéo vật khối lượng 1kg lên theo phương thẳng đứng phải cần lực như thế nào?

A. Lực ít nhất bằng 1000N

B. Lực ít nhất bằng 100N

C. Lực ít nhất bằng 10N

D. Lực ít nhất bằng 1N

Câu 17. Lực kế là dụng cụ vật lý dùng để:

A. Đo khối lượng

B. Đo lực đàn hồi

C. Đo trọng lượng

D. Đo lực

Câu 18. Dụng cụ nào sau đây dùng để đo lực:

A. Cân đo

B. Oát kế

C. Lực kế

D. Ampe kế

Câu 19. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

A. Lực kế là dụng cụ dùng để đo khối lượng.

B. Cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo trọng lượng.

C. Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng.

D. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo khối lượng.

Câu 20. Trong các câu sau đây, câu nào sai?

A. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực.

B. Cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo khối lượng.

C. Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng.

D. A và B đều đúng

Câu 29. Để đo độ lớn của lực bằng lực kế, ta phải cầm lực kế sao cho:

A. Cầm vào vỏ lực kế, sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực

B. Cầm vào vỏ lực kế, sao cho lò xo của lực kế vuông góc với phương của lực

C. Cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế hợp với những phương của lực một góc ${60}^{0}$

D. Cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế vuông góc với phương nằm ngang

đáp án Trắc nghiệm lý 6 chương 1 bài 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 18C
Câu 2DCâu 19D
Câu 3CCâu 20C
Câu 4DCâu 21B
Câu 5BCâu 22B
Câu 6DCâu 23C
Câu 7ACâu 24A
Câu 8CCâu 25C
Câu 9CCâu 26B
Câu 10ACâu 27C
Câu 11DCâu 28D
Câu 12BCâu 29A
Câu 13BCâu 30D
Câu 14ACâu 31A
Câu 15BCâu 32B
Câu 16ACâu 33B
Câu 17D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X